Idiomas
%ca:alt_img_consiste%
Inici / Què és la ITV? / El servei d'ITV

El servei d'ITV
L'objectiu fonamental de la inspecció ITV rau en comprovar que tant l'estat general com els elements de seguretat del vehicle es trobin en les condicions de manteniment mínimes que permitin que el vehicle pugui continuar circulant sense posar en perill els seus ocupants ni cap altra persona o element present a la via pública. També es comprova que el vehicle compleixi uns requisits mínims pel que fa al respecte al medi ambient.

A la inspecció se segueixen els criteris tècnics descrits al "Manual de procediment d'inspecció de les estacions ITV."

Passant la ITV en una estació Applus+ Iteuve aconseguireu tenir la ITV al dia amb el millor servei i amb la seguretat que el vostre cotxe compleix els nivells de seguretat i respecte al medi ambient necessaris per a una conducció responsable.

Procés


Sol·licitud d'inspecció:

En arribar a l'estació Applus+ Iteuve, adreceu-vos a les oficines amb la documentació del vehicle; allà el nostre personal us atendrà amb molt de gust en tot allò referent a la inspecció.

Contaminació:

Mesurarem els nivells d'emissió contaminant, així com el soroll en el cas de les motocicletes i els ciclomotors, per a garantir que no superin els límits establerts.

Enllumenat:

El regloscopi ens permetrà de revisar l'estat de conservació i reglatge dels llums del vehicle per a garantir una conducció nocturna segura.

Estat exterior del vehicle:

S'examinarà l'estat de conservació dels elements externs, com ara les matrícules, els retrovisors, etc...

Suspensions:

Amb el banc de suspensions revisarem l'eficàcia, l'estat i l'equilibratge de les suspensions amb el vehicle en marxa.

Frens:

Mitjançant el frenòmetre revisarem l'equilibratge dels frens.

Plaques detectores de joc:

Mitjançant les plaques simularem el moviment del vehicle en marxa.

Fossat:

El fossat ens permet de revisar detalladament els eixos, el bastidor, els frens, la direcció i la suspensió del vehicle.

Fi de la inspecció:

Un cop finalitzada la inspecció, us n'informarem del resultat. Si és correcte, us entregarem l'informe i l'adhesiu ITV. Si hem trobat defectes greus o molt greus, us els indicarem, us explicarem què cal fer per reparar-los i us donarem cita per a la propera visita.


Punts d'inspecció
Borde inferior

Accessos directes

Logo Applus

Comparteixi-ho amb els seus contactes: