Idiomas
%ca:alt_img_notalegal%
Inici / Avís legal

Avís legal


I. INFORMACIÓ GENERAL


APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L., amb domicili social a Barcelona, Campus UAB, carretera d'accés a la Facultat de Medicina s/n, Bellaterra-Cerdanyola del Vallès, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 33.378, foli 57, full B-224.852, inscripció 28a i CIF B-81041444.


ITEUVE ANDALUCIA, S.A., amb domicili social a Peligros (Granada), polígon industrial de Juncaril, parcel•les 317-318, inscrita al Registre Mercantil de Granada, tom 781, foli 194, secció 8a, full GR-12207, inscripció 1a i CIF A-18460899.


ITEUVE ALICANTE S.A., amb domicili social a Alacant, polígon industrial Pla de la Vallonga, carrer 5, núm. 5, inscrita al Registre Mercantil d'Alacant, tom 2171, foli 76, secció 8a de societats, full A-50.451, inscripció 1a i CIF A-53305785.


APPLUS ECA-ITV, S.A., amb domicili social a Barcelona, Campus UAB, carretera d'accés a la Facultat de Medicina s/n, Bellaterra-Cerdanyola del Vallès, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 30.684, foli 141, full 178.491, inscripció 1a i CIF A-61658787.


ITEUVE ARAGON S.A., amb domicili social a Sabiñanigo (Osca), Camí d'Aurín s/n, inscrita al Registre Mercantil d'Osca, tom 397, llibre 137, secció 8a, foli 100, full HU-4938, inscripció 1a i CIF A-50224658.


ITEUVE CASTILLA, S.A., amb domicili social a Conca, polígon de Palancares, parcel•la núm. 4, inscrita al Registre Mercantil de Conca, tom 293, foli 179, full CU-3584, inscripció 1a i CIF A-43359611.


ITEUVE CANARIAS, S.A., amb domicili social a Aguimes, Las Palmas de Gran Canaria, polígon industrial d'Arinaga, parcel•la 193, inscrita al Registre Mercantil de Las Palmas, tom 1.156, foli 57, full GC-9.912, inscripció 12 i CIF A-35117449.


ITEUVE EUSKADI, S.A., amb domicili social a Zamudio (Biscaia), polígon Ugaldeguren 1, parcel•la 8, inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 798, foli 7, secció 8a, full BI-5744, inscripció 4a i CIF A-20451175.


Aquestes entitats són titulars d'aquest lloc web i es denominaran de manera conjunta en aquest document com a APPLUS+ Iteuve.


II. OBJECTE


Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris a la informació, les activitats, els productes i els serveis diversos oferts per APPLUS+ Iteuve.


La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, cosa que implica l'adhesió a les condicions presents a la versió publicada en el moment que s'hi accedeix. Per aquesta raó, APPLUS+ Iteuve recomana a l'usuari que llegeixi aquestes condicions atentament cada cop que accedeix al lloc web.


APPLUS+ Iteuve podrà alterar, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts i modificar-ne les condicions generals i/o les condicions particulars requerides per a utilitzar-lo.


III. RESPONSABILITAT


APPLUS+ Iteuve no es fa responsable de les deficiències de servei del seu centre servidor ni de les xarxes de comunicació, dels problemes resultants del funcionament incorrecte o de l'ús de versions no optimitzades dels navegadors.


APPLUS+ Iteuve no és responsable de cap virus informàtic que pogués causar danys a causa de navegar per les seves pàgines.


APPLUS+ Iteuve no es responsabilitza de continguts o opinions de tercers abocades al seu lloc web ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o cercadors del lloc web, atès que la seva funció consisteix a informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web, i en cap cas implica cap suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes fonts. Per tot això, APPLUS+ Iteuve no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.


IV. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


A l'efecte d'allò que es disposa a la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, APPLUS+ Iteuve informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat creat i administrat sota la responsabilitat d'Applus Iteuve Technology SL, en el qual es recopilen les dades personals que ens pugui facilitar durant la navegació pel nostre lloc web. Aquest fitxer s'ha creat amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com per enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o un mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d'interès seu. L'usuari autoritza expressament Applus Iteuve Technology SL a fer servir aquestes dades per a les finalitats descrites anteriorment. En el cas de les comunicacions comercials enviades a través del correu electrònic o d'un mitjà equivalent, l'usuari dóna el seu consentiment exprés per a la tramesa de publicitat per aquest mitjà.


APPLUS+ Iteuve es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.


L'usuari autoritza expressament Applus Iteuve Technology SL a cedir les seves dades personals a Agbar Automotive Fleet SL, Reciclaje de Neumáticos de Valencia SA, Mobility Technology SA, Agbar Auto-Data SL, Técnica Investigación y Control SA, Ime Inspecciones y Peritaciones SA, Agbar Certificación, SL, Idiada Automotive Technology SA, Iteuve Andalucía SA, Iteuve Alicante SA, Eca-Itv SA, Iteuve Aragón SA, Iteuve Castilla SA, Iteuve Canarias SA, Iteuve Euskadi SA, que les utilitzaran amb la mateixa finalitat i en les mateixes condicions descrites al primer paràgraf d'aquest apartat.


L'usuari és l'únic responsable de la veritat i de la correcció de les dades facilitades a Applus Iteuve Technology SL, que rebutja qualsevol responsabilitat per la manca de veracitat o correcció d'aquestes dades.


Applus Iteuve Technology SL l'informa sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant la petició escrita adreçada a Applus Iteuve Technology SL, Campus UAB, carretera d'accés a la Facultat de Medicina s/n, Bellaterra-Cerdanyola del Vallès (Barcelona). De la mateixa manera, l'usuari podrà revocar en qualsevol moment l'autorització que hagués concedit per a l'ús o cessió de les seves dades.


V. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL


Aquest lloc web és propietat d'APPLUS+ Iteuve. Els drets de propietat intel•lectual i els drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, les seves pàgines i pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles establerts des d'aquest lloc a d'altres d'APPLUS+ Iteuve, en són propietat exclusiva, llevat que s'especifiqui alguna altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol altre producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut que en fes alguna persona diferent del seu titular legítim podrà ser perseguit d'acord amb la legislació vigent. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web per a un ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest lloc web sense l'autorització prèvia per escrit d'APPLUS+ Iteuve.


Borde inferior

Accessos directes

Logo Applus

Comparteixi-ho amb els seus contactes: